ראשי

 
 
 
 

לו"ז

 

05:45 - התכנסות בבריכת השחייה, פתיחת עמדות הרשמה וקבלת ערכת משתתף אישית.

07:00 - זינוק למקצה 10 ק"מ תחרותי.

07:10 - זינוק למקצה 5 ק"מ תחרותי.

08:20 - זינוק למקצה 2 ק"מ תחרותי.

08:45 - טקס סיום למקצים התחרותיים בבריכת השחייה.

09:30 - זינוק למקצה 2 ק"מ עממי.

09:45 - זינוק למקצה 300 מ' אפרוחים.

                                      בהצלחה ומרוץ מהנה